W ramach projektu przez dwa tygodnie, od 13 do 27 lipca grupa 20 wolontariuszy z trzech krajów (Polski, Niemiec i Białorusi) zajmowała się renowacją synagogi, porządkowaniem kirkutu w Krynkach i wykonywaniem dokumentacji oczyszczonych nagrobków oraz zbieraniem relacji z przeszłości regionu. W szczególności podjęte zostały następujące działania:

I TYDZIEŃ OBOZU

1.Przed całą grupą postawiono 2 główne zadania:
- remont wnętrza Synagogi Kaukaskiej, przy ul. Piłsudskiego w Krynkach - gruntownie uporządkowaliśmy dawną świątynię, uzupełniliśmy uszkodzone elementy ścian, a potem je odmalowaliśmy razem z sufitem; naprawiliśmy i pomalowaliśmy także futryny w drzwiach oraz framugi w oknach. W tym czasie pochodząca z Krynek studentka ASP wykonała w przedsionku synagogi malowidło-mozaikę nawiązującą do wielokulturowego charakteru miejscowości;
- prace renowacyjne i porządkowe na miejscowej nekropolii żydowskiej (kirkucie) -wolontariusze uporządkowali fragment pochodzącej z drugiej połowy XIX oraz początku XX wieku części cmentarza, odkryli oraz oczyścili najlepiej zachowane kamienie nagrobne oraz teren wokół nich;

2.Równolegle z tymi pracami studenci wzięli udział w serii wykładów i spotkań z historykami, socjologami i kulturoznawcami, zajmującymi się regionem. Uczestniczyli także w warsztatach na temat kultury żydowskiej (np. roli synagogi, odbywających się w niej obrzędów, podstaw języka hebrajskiego oraz odczytywania inskrypcji na macewach) oraz spotkali się ze specjalistkami z zakresu konserwacji zabytków;

3.Na zakończenie tygodnia grupa wzięła udział w objeździe studyjnym po białostocczyźnie i ważnych dla jej wielokulturowego charakteru miejscach. Odwiedziliśmy m.in. Supraśl (wraz z tamtejszym Muzeum Ikon), Białystok (tam przeszliśmy "Szlakiem Dziedzictwa Żydowskiego") oraz Tykocin. Pojechaliśmy także na odbywający się w Gródku festiwal niezależnej muzyki białoruskiej - Basowiszcza.

II TYDZIEŃ OBOZU

1.Cała grupa przeprowadziła ok. 40 wywiadów narracyjnych z najstarszymi mieszkańcami gminy, gromadząc w ich trakcie materiał fonograficzny oraz kontynuując zbieranie materiału fotograficznego. Uczestnicy podzieleni zostali na mniejsze grupy, o składzie umożliwiającym im komunikowanie się w trakcie rozmów z mieszkańcami. Wszyscy rozmówcy byli proszeni o udostępnienie nam posiadanych pamiątek z przeszłości (starych fotografii, listów, dokumentów), które poddaliśmy archiwizacji komputerowej z wykorzystaniem skanera;

2.Wykonane zostały dwie tablice informacyjne - jedna poświęcona historii społeczności żydowskiej w rynkach, a druga kirkutu. Pierwszą umieściliśmy przy wejściu do synagogi, a kolejną ustawiliśmy przy cmentarzu, od strony centrum miejscowości;

3.Równolegle z prowadzeniem rozmów z mieszkańcami uczestnicy zajęli się wykonywaniem dokumentacji macew (nagrobków) na kirkucie - każdy z odkrytych przez nas kamieni uwieczniony został na fotografii, a potem spisane zostały oraz przygotowane do późniejszego tłumaczenia najciekawsze inskrypcje nagrobne;

4.W drugiej części tygodnia zamontowaliśmy w synagodze konstrukcję wystawienniczą oraz oświetlenie, które nadały budynkowi charakter miejsca, gdzie organizowane mogą być wystawy i inne imprezy kulturalne;

5.Uzupełnieniem gromadzenia informacji na temat życia w Krynkach w trakcie wywiadów prowadzonych z mieszkańcami Krynek było spotkanie grupy z miejscowym literatem białoruskim, Sokratem Janowiczem oraz wspólna wycieczka do Kruszynian, znajdującej się nieopodal Krynek miejscowości polskich Tatarów; Na zakończenie swojej obecności w Krynkach, w sobotę 26 lipca, studenci przygotowali dla mieszkańców ekspozycję w synagodze. Składał się na nią reportaż fotograficzny z prac prowadzonych przez nich w trakcie całego pobytu w miejscowości oraz wystawa starych fotografii ze zbiorów Tomasza Wiśniewskiego, ukazujących "to, czego już nie ma" na Podlasiu. Cała impreza wpisała się w odbywające się wówczas Dni Krynek. Uroczyście otwarto wówczas także odnowioną synagogę oraz odsłonięto tablice informacyjne na budynku synagogi oraz przy cmentarzu.

PEŁNY PROGRAM OBOZU ZNAJDUJE SIĘ TUTAJ.